Studiedagen

Hoe kan een ouder opvang aanvragen voor een halve studiedag?

De ouder kan zich alleen opgeven voor een halve studiedag als deze ingevoerd is in de Backoffice.

Wanneer de ouders de optie moeten hebben om zich ook voor een halve dag in te kunnen schrijven moet de studiedag drie keer ingevoerd worden.

  1. Een studiedag met daarin de tijden van de ochtend en de middag ingevoerd*
  2. Een studiedag met daarin de tijden van de ochtend ingevoerd**
  3. Een studiedag met daarin de tijden van de middag ingevoerd***

Zie Instructie studiedag invoeren voor meer informatie.

*Voorbeeld:

  • Ochtendtijd: 08.00 – 12.00
  • Middagtijd: 12.00 – 18.30

**Voorbeeld:

  • Ochtendtijd: 08.00 – 12.00
  • Middagtijd: 00.00 – 00.00

***Voorbeeld:

  • Ochtendtijd: 00.00 – 00.00
  • Middagtijd: 12.00 – 18.30