Contracten

De ouder kan het contract niet opzeggen

Er wordt een opzegtermijn gehanteerd. In de Backoffice staat ingevoerd wat deze is (meestal 1 maand). De ouder kan dan alleen een datum kiezen die 1 maand later ligt dan vandaag. Wanneer er voor het kalendertje wordt gekozen wordt de eerstkomende mogelijke opzegdatum weergegeven.

Hoe wordt het maandbedrag berekend?

Om een gemiddeld maandbedrag te krijgen gebruikt het systeem de volgende berekening:

Aantal uur per week x uurtarief x aantal weken : 12 maanden*

Start een kind halverwege de maand dan wordt er voor die maand een halve maand berekend.

*Voorbeeld: 11 uur per week x 6.42 x 52 weken : 12 maanden = 306.02 euro per maand.