Ruildagen/incidenteel

Het lukt niet om een dag uit het verleden te ruilen

Via de Backoffice kan een ruildag altijd aangevraagd worden, ook als deze in het verleden ligt. Het ligt eraan of de instelling aanstaat of de groep en de ouders dit ook kunnen.

Wanneer er geen tijd zichtbaar wordt bij de VAN datum:

 1. Is het kind op de Van datum afwezig gemeld?
  • Is dit niet het geval dan kan deze alsnog ingevoerd worden via de Backoffice
 2. Heeft het kind wel opvang op die dag?

Wanneer er geen tijd zichtbaar wordt bij de NAAR datum

 1. Heeft het kind al opvang of opvang aangevraagd op die datum?

Tip! Het makkelijkste is het om dit te bekijken via het OuderPortaal

 

Ik zie geen tijden bij de VAN datum

Dit kan komen doordat:

 1. Het kind geen opvang heeft op deze dag
 2. Het tijdblok al geruild is
 3. Het kind niet afwezig is gemeld*

*Dit is alleen van toepassing wanneer het gaat op een dag vanuit het verleden.

Ik zie geen tijden bij de NAAR datum

Dit kan komen doordat:

 1. Het kind al opvang heeft op die datum
 2. Er staat een afwezigheid op die datum
  • Verwijder deze afwezigheid in de Backoffice
 3. De datum een sluitingsdag is
 4. De tijden niet zijn ingevuld in de opvangtijd
  • Ga naar Onderhoud > Opvangtijden > open de betreffende opvangtijd > vul de Tijden in > kies voor Opslaan