Facturatie

Hoe wordt het maandbedrag berekend?

Om een gemiddeld maandbedrag te krijgen gebruikt het systeem de volgende berekening:

Aantal uur per week x uurtarief x aantal weken : 12 maanden*

Start een kind halverwege de maand dan wordt er voor die maand een halve maand berekend.

*Voorbeeld: 11 uur per week x 6.42 x 52 weken : 12 maanden = 306.02 euro per maand.

 

Waarom wordt er een credit factuurregel aangemaakt?

 1. Wanneer een kind is gewijzigd van planning/contract kan er een credit factuurregel naar voren komen. Dit gebeurt alleen wanneer de maand al is gefactureerd en er in die maand een planning is gewijzigd*.
 2. Er is bijvoorbeeld een Incidentele Opvang gefactureerd die toch niet gefactureerd had moeten worden. Vervolgens wordt de Incidentele Opvang aanvraag geannuleerd en zal er een credit factuurregel uit de run komen.

*Voorbeeld: een kind heeft een planning van 1-1-2017 t/m 1-12-2017. Over de maand maart is al gefactureerd. In maart verandert de planning van 1 dag naar 2 dagen. Vervolgens zal er voor maart een creditregel uitkomen voor de gehele maand (dus 1 dag) en zal er een nieuwe factuurregel gemaakt worden voor de 2 dagen.

Waar komt de factuurregel vandaan?

Het systeem maakt factuurregels aan de hand van Planningen, Incidentele Opvang en Studiedagen. De bron waar de factuurregel vandaan komt kan eenvoudig achterhaald worden.

 1. Open de betreffende factuurregel
 2. Kies voor de regel in het vak van Bron

Waarom krijg ik geen incassobestand?

Waarschijnlijk is er iets wat betreft mandaatdatum, IBAN, enzovoorts bij een ouder niet goed ingevuld. Wanneer er geen incassobestand wordt aangemaakt kunnen de volgende stappen doorlopen worden.

 1. Ga naar het tabblad Facturatie
 2. Kies voor Overzicht
 3. Sorteer op datum
 4. Los de melding op
 5. Verwijder bij incassobatches de laatst gemaakt regel (die dus geen bestand heeft)
 6. Maak opnieuw de incassobatch

Hoe kan het dat een ouder geen debiteurnummer heeft?

Iedere verantwoordelijke ouder, met een kind dat een contract heeft, moet een debiteurnummer hebben. Dit debiteurnummer krijgt de ouder automatisch van KindPlanner wanneer er een contract wordt aangemaakt.

Wanneer een ouder geen debiteurnummer heeft kan dit komen door een van onderstaande punten:

 1. Het kind heeft nog geen contract
 2. De verantwoordelijke is gewisseld nadat het contract aangemaakt is*

LET OP! Het wisselen van de verantwoordelijke heeft gevolgen! Zie handleiding Hoe wissel ik van verantwoordelijke ouder? voor meer uitleg.

Dit kan als volgt worden opgelost:

 1. Bied een contract aan
 2. Voer een wijzigingsaanvraag in (via het ouderportaal) > bied een nieuw contract aan > laat de ouder dit tekenen.